Beleidsregels Bijzondere bijstand 2021 III ´s-Hertogenbosch

Geldend van 19-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Hertogenbosch
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Bijzondere bijstand 2021 III ´s-Hertogenbosch
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand 2021 III 's-Hertogenbosch
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2024 01-01-2024 Wijziging artt. 5 en 6 en tabellen toelichting

12-03-2024

gmb-2024-120849

Onbekend.
27-12-2022 19-03-2024 wijziging artt. 3, 6 en 17

20-12-2022

gmb-2022-573082

Onbekend.
14-10-2021 27-12-2022 Wijziging in de regeling

07-12-2021

gmb-2021-445632

Onbekend.