Verordening bekostiging leerlingenvervoer Wageningen 2021

Geldend van 20-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wageningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening bekostiging leerlingenvervoer Wageningen 2021
Citeertitel Verordening bekostiging leerlingenvervoer Wageningen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 4 van de Wet op de expertisecentra
  3. artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening leerlingenvervoer Wageningen 2014 (II).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2022 nieuwe regeling

22-11-2021

gmb-2021-443836

21.0201321