Regeling vervallen per 08-07-2022

Beleidsregel van burgemeester en wethouders voor het verlenen van ontheffingen voor toegang tot het voetgangersgebied ede centrum voor gemotoriseerd verkeer

Geldend van 16-12-2021 t/m 07-07-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Ede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van burgemeester en wethouders voor het verlenen van ontheffingen voor toegang tot het voetgangersgebied ede centrum voor gemotoriseerd verkeer
Citeertitel Beleidsregel ontheffing berijden en parkeren voetgangersgebied Ede- Centrum
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels toegang voetgangersgebied Ede-centrum.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2021 08-07-2022 nieuwe regeling

30-11-2021

gmb-2021-443636

270078