Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening watersysteemheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2022

Geldend van 09-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Drents Overijsselse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening watersysteemheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2022
Citeertitel Verordening watersysteemheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2022
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. artikel 117 van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening watersysteemheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

30-11-2021

wsb-2021-14831

Onbekend.