Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van de raad van de gemeente Den Helder tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges Den Helder 2022 (Legesverordening Den Helder 2022)

Geldend van 28-01-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Den Helder
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Den Helder tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges Den Helder 2022 (Legesverordening Den Helder 2022)
Citeertitel Legesverordening Den Helder 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet
  5. artikel 104b van de Reglement rijbewijzen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022 Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 december 2021 besloten tot wijziging van de tarieventabel, overeenkomstig artikel 10 onder b van de Legesverordening Den Helder 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2022 01-01-2024 tarieventabel

24-01-2022

gmb-2022-35169

2021-059440
25-12-2021 28-01-2022 tarieventabel

21-12-2021

gmb-2021-473590

2021-060205
08-12-2021 25-12-2021 nieuwe regeling

03-11-2021

gmb-2021-442754

2021-036572