Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022
Citeertitel Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

11-11-2021

gmb-2021-440902

Gemeenteblad 2021, nummer 237