BELEIDSREGELS URGENTIEVERKLARINGEN LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leidschendam-Voorburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling BELEIDSREGELS URGENTIEVERKLARINGEN LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2022
Citeertitel Beleidsregels Urgentieverklaringen Leidschendam-Voorburg 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR624892

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 Nieuwe regeling

23-11-2021

gmb-2021-438678

Onbekend.