Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening Zuiveringsheffing Amstel, Gooi en Vecht 2022

Geldend van 11-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening Zuiveringsheffing Amstel, Gooi en Vecht 2022
Citeertitel Verordening Zuiveringsheffing Amstel, Gooi en Vecht 2022
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. hoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet
  3. hoofdstuk 6 van het Waterschapsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Zuiveringsheffing Amstel, Gooi en Vecht 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

25-11-2021

wsb-2021-14676

BBV21.0386