Verordening zuiveringsheffing Waterschap Limburg 2022

Geldend van 07-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Limburg
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening zuiveringsheffing Waterschap Limburg 2022
Citeertitel Verordening zuiveringsheffing Waterschap Limburg 2022
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 122f, derde lid, van de Waterschapswet
  3. artikel 122l van de Waterschapswet
  4. artikel 6.12 van het Waterschapsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Limburg 2017. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2022 artikel 20

30-11-2022

wsb-2022-13465

2022-Z8126
03-12-2021 07-12-2022 nieuwe regeling

24-11-2021

wsb-2021-14670

Onbekend.