Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Limburg 2022

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Limburg
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Limburg 2022
Citeertitel Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Limburg 2022
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 7.2, tweede lid, van de Waterwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Limburg 2017. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Artikel 1

29-11-2023

wsb-2023-15251

2023-Z1075
05-12-2023 01-01-2024 artikel 1, 19, bijlage 1

29-11-2023

wsb-2023-15064

2023-Z1075
07-12-2022 05-12-2023 artikel 19

30-11-2022

wsb-2022-13467

2022-Z8126
03-12-2021 07-12-2022 nieuwe regeling

24-11-2021

wsb-2021-14669

Onbekend.