Beleidsregels kamerverhuurbedrijven APV

Geldend van 03-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Tiel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels kamerverhuurbedrijven APV
Citeertitel Beleidsregels kamerverhuurbedrijven APV
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR659516

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-2021 nieuwe regeling

22-11-2021

gmb-2021-434193

Onbekend.