Algemene plaatselijke verordening 2019 geconsolideerde versie na 4e wijziging

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hengelo
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening 2019 geconsolideerde versie na 4e wijziging
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening 2019 geconsolideerde versie na 4e wijziging
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 25e van de Alcoholwet
  3. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  4. artikel 2.21, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  5. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  6. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
  7. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
  8. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10B, 2:11, 2:12, 2:14, 2:21, 2:23, 2:39, 2:46, 2:60, 2:71, 3:13, 4:6, 4:13, 4:15, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:23, 5:32, 5:33, 5:34

15-11-2023

gmb-2023-509620

3636989
31-12-2023 01-01-2024 artikel 4:1

15-11-2023

gmb-2023-503432

3636989
22-09-2023 31-12-2023 bijlage 1

19-04-2023

gmb-2023-405916

Onbekend.
02-05-2023 22-09-2023 afdeling 1, artikel 1:1, 1:2, 2:12, 2:12A, 2:19, 2:24, 2:25, 2:25A, 2:25C, 2:26, 2:28, 2:28A, 2:34o, 2:47, 2:47A, 2:50A, 2:60, 2:65, 2:77, 4:3, 4:13, 5:1, 5:6, 5:12, 5:18, 6:1

19-04-2023

gmb-2023-190983

3549224
10-12-2021 02-05-2023 nieuwe regeling

24-11-2021

gemeenteblad

3310147