Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de watersysteemheffing 2022

Geldend van 09-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Hunze en Aa's
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening op de watersysteemheffing 2022
Citeertitel Verordening op de watersysteemheffing Hunze en Aa’s 2022
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. artikel 116 van de Waterschapswet
  4. artikel 117 van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de watersysteemheffing Hunze en Aa’s 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

17-11-2021

wsb-2021-14550

Onbekend.