Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening toeristenbelasting Deurne 2022

Geldend van 01-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Deurne
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening toeristenbelasting Deurne 2022
Citeertitel Verordening toeristenbelasting Deurne 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. Deze regeling vervangt de Verordening toeristenbelasting Deurne 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

02-11-2021

gmb-2021-432173

Onbekend.