Verordening parkeerbelastingen Deurne 2022

Geldend van 01-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Deurne
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening parkeerbelastingen Deurne 2022
Citeertitel Verordening parkeerbelastingen Deurne 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. Deze regeling vervangt de Verordening parkeerbelastingen Deurne 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2021 nieuwe regeling

02-11-2021

gmb-2021-432172

Onbekend.