Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting

Geldend van 02-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Eijsden-Margraten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting
Citeertitel Verordening toeristenbelasting Eijsden-Margraten 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening toeristenbelasting Eijsden-Margraten 2022. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

08-11-2021

gmb-2021-432158

Onbekend.