Regeling vervallen per 01-07-2024

Gemeenschappelijke Regeling Fijnder

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-06-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Berkelland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Fijnder
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Fijnder
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-07-2024 nieuwe regeling

23-11-2021

gmb-2021-431801

Onbekend.