Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2022

Geldend van 01-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Texel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2022
Citeertitel "Verordening toeristenbelasting 2022"
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Toeristenbelasting
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2021 01-01-2023 Nieuwe verordening

10-11-2021

gmb-2021-431064

3069440