Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Geldend van 17-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022
Citeertitel Legesverordening 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2021 01-01-2023 bijlage 1

07-12-2021

gmb-2021-457705

Onbekend.
30-11-2021 17-12-2021 nieuwe regeling

10-11-2021

gmb-2021-430137

Onbekend.