Regeling vergoedingen vrijwillig brandweerpersoneel

Geldend van 01-02-2015 t/m heden

Intitulé

Regeling vergoedingen vrijwillig brandweerpersoneel

Inhoudsopgave

  • Artikel 1 Vergoeding voor bezoek aan de keuringsarts en het PPMO

  • Artikel 2 Tijdsduur

  • Artikel 3 Reiskosten

Artikel 1 Vergoeding voor bezoek aan de keuringsarts en het PPMO

De vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het uurbedrag dat in de bijlage, genoemd in artikel 19:16, lid 2 staat vermeld achter de functie waarin de vrijwilliger is aangesteld, in de vierde kolom (hoog tarief). Wanneer de vergoeding op nul is gesteld heeft de vrijwilliger voor die activiteit geen recht op vergoeding.

Artikel 2 Tijdsduur

De benodigde tijd voor de keuring / PPMO is vastgesteld op drie uur per keuring inclusief reistijd.

Artikel 3 Reiskosten

Reiskosten gemaakt in verband met de keuring / PPMO worden geacht onderdeel uit te maken van de vergoeding als bedoeld onder artikel 1 van deze regeling en worden derhalve niet apart vergoed.

Ondertekening