Besluit tot aanwijzing van plaatsen waar verboden zoals bedoeld in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening al dan niet gelden

Geldend van 30-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Culemborg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit tot aanwijzing van plaatsen waar verboden zoals bedoeld in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening al dan niet gelden
Citeertitel Aanwijsbesluit APV 2021-1
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR665123

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijsbesluit APV 2020-1.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2021 nieuwe regeling

08-11-2021

gmb-2021-429409

GZDGCB286902/286904