Verordening Bedrijven-investeringszone Winkelcentrum Malden 2022-2026

Geldend van 03-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heumen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Bedrijven-investeringszone Winkelcentrum Malden 2022-2026
Citeertitel Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelcentrum Malden 2022-2026
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 217 van de Gemeentewet
  3. Wet op de bedrijveninvesteringszones

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-2021 Bedrijveninvesteringszone

21-10-2021

gmb-2021-427798

Onbekend.