Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022

Geldend van 06-04-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie De Bilt
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022
Citeertitel Verordening rioolheffing 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2022 01-01-2023 Art. 6

24-03-2022

gmb-2022-147782

Onbekend.
04-12-2021 06-04-2022 Nieuwe regeling

04-11-2021

gmb-2021-427496

Onbekend.