Beleidsregels vrijstelling giften, schadevergoedingen en geldlening voor levensonderhoud - Participatiewet 2022 Gemeente Heerde

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels vrijstelling giften, schadevergoedingen en geldlening voor levensonderhoud - Participatiewet 2022 Gemeente Heerde
Citeertitel Beleidsregels vrijstelling giften, schadevergoedingen en geldlening voor levensonderhoud - Participatiewet 2022 gemeente Heerde
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet
  2. artikel 31, tweede lid, van de Participatiewet
  3. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-06-13

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 Nieuwe regeling

26-10-2021

gmb-2021-427208

Onbekend.