BELEIDSREGELS AANPAK WOONOVERLAST GEMEENTE BRUMMEN 2021

Geldend van 27-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling BELEIDSREGELS AANPAK WOONOVERLAST GEMEENTE BRUMMEN 2021
Citeertitel Beleidsregels aanpak woonoverlast Gemeente Brummen 2021
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Beleidsregels aanpak woonoverlast
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 125, derde lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 151d van de Gemeentewet
  3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR644804/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2021 nieuwe regeling

24-11-2021

gmb-2021-427044

D363806