Beleidsregel Subsidie controle coronatoegangsbewijzen

Geldend van 24-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Subsidie controle coronatoegangsbewijzen
Citeertitel Beleidsregel Subsidie controle coronatoegangsbewijzen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR430405

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2021 nieuwe regeling

23-11-2021

gmb-2021-425462

Onbekend.