Gemeente Amstelveen - beleidsregel Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Geldend van 26-11-2021 t/m heden

Intitulé

Gemeente Amstelveen - beleidsregel Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Z20-004038

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gementeraad van Amstelveen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 en 12a van de Woningwet en artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis en herstelwet op 10 november 2021 heeft besloten het Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid vast te stellen als beleidsregel in de zin van de Crisis en herstelwet en voor Bedrijventerrein Amstelveen Zuid als (aanvulling van de) welstandsnota zoals bedoeld in artikel 12a van de Woningwet.

Ondertekening

Namens deze,

De gemeentesecretaris, B. Winthorst

De burgemeester T. Poppens