Beleidsregel Wet Bibob gemeente Cranendonck 2021

Geldend van 26-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Cranendonck
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Wet Bibob gemeente Cranendonck 2021
Citeertitel Beleidsregel Wet Bibob gemeente Cranendonck 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel Bibob 2017. Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2021 nieuwe regeling

16-11-2021

gmb-2021-425315

Onbekend.