Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Valkenburg aan de Geul 2021

Geldend van 01-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Valkenburg aan de Geul 2021
Citeertitel Beleidsregel Bibob Valkenburg aan de Geul 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2021 nieuwe regeling

19-10-2021

gmb-2021-425027

Onbekend.