Bevoegdhedenregister m.i.v. heffingsjaar 2022

Geldend van 26-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie GBLT
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Bevoegdhedenregister m.i.v. heffingsjaar 2022
Citeertitel Bevoegdhedenregister 2022
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR631481

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2021 nieuwe regeling

10-11-2021

bgr-2021-998

Onbekend.