Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-04-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo;

gelet op Afdeling II van de Parkeerverordening 2020 en artikel 9 van de verordening parkeerbelastingen 2022;

besluit:

 • 1.

  aan te wijzen de plaatsen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2022 mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 2.

  aan te wijzen de plaatsen waarop met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening Parkeerbelastingen 2022, mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2022.

 • 4.

  zijn ‘aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021’ van 5 januari 2021, publicatienr. 284936 in te trekken

Aldus besloten in de vergadering van het college

van burgemeester en wethouders van Hengelo van 2 8 september 202 1

de secretaris,

de burgemeester,

Ondertekening