Besluit Ondermandaat Maatschappelijke Ondersteuning

Geldend van 26-11-2021 t/m 03-08-2022

Intitulé

Besluit Ondermandaat Maatschappelijke Ondersteuning

De teammanager Maatschappelijke Ondersteuning;

Overwegende dat:

Het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van team Maatschappelijke Ondersteuning te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

Gelet op het bevoegdhedenbesluit gemeente Venray;

Besluit

 • 1.

  De aan de teammanager Maatschappelijke Ondersteuning verleende bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte overzicht te verlenen aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing het bevoegdhedenbesluit gemeente Venray, het daarbij behorende bevoegdhedenregister en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Met dit besluit wordt het eerdere ondermandaat 21 september 2016 ingetrokken met ingang van de datum dat dit besluit in werking treedt.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is.

Ondertekening

Venray,

Teammanager Maatschappelijke Ondersteuning

Marijke Weijmans

Bijlage 1 Register ondermandaat/subvolmacht Team Maatschappelijke Ondersteuning

Nummer

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Maatschappelijke Ondersteuning

MON1

Besluiten op aanvragen om bijzondere bijstand

Beleidsregel Individuele Inkomens toeslag

beleidsregel B070 het Meedoenbudget

Beleidsregel B095 (Collectieve Ziektekostenverzekering voor

Minima)

Team manager MON

Klantbeheer-der (participatie), participatie-coaches

 

MON2

Het nemen van besluiten in het kader van de Participatiewet c.a.

Participatie-wet c.a.

Team manager MON

Klantbeheer-der (participatie), participatie-coaches

 

MON3

Het nemen van besluiten in het kader van de Wet inburgering c.a.

Wet inburgering c.a.

Team manager MON

Klantbeheerder Inburgering

 

MON4

Het nemen van besluiten in het kader van de Bbz 2004 c.a.

Bbz 2004 c.a.

Team manager MON

Consulent BBZ

 

MON5

Het nemen van besluiten in het kader van de IOAZ c.a.

IOAZ c.a.

Team manager MON

Klantbeheer-der (participatie), participatie-coaches

 

MON6

Het nemen van besluiten in het kader van de IOAW c.a.

IOAW c.a.

Team manager MON

Klantbeheer-der (participatie), participatie-coaches

 

MON7

Het nemen van besluiten in het kader van de Wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening c.a.

Wgs c.a.

Team manager MON

Consulenten SDV

 

MON8

Het nemen van besluiten inzake een loonkostensubsidie

Participatie-wet

Team manager MON

-

 

MON9

Het opmaken van een verklaring in het kader van het verzoek om een schuldsaneringsregeling

Artikel 285 Faillisements-wet

Team manager MON

Consulenten SDV

 

MON10

Het nemen van besluiten op aanvragen in het kader van art. 36 van

de Participatiewet (Individuele Inkomenstoeslag c.a.)

Participatiewet

Team manager MON

Medewerker Front-Back Office /

Medewerker Front Office

 

MON11

Het nemen van besluiten op aanvragen in het kader van de Regeling

Collectieve Ziektekostenverzekering voor Minima c.a.

Participatiewet

Team manager MON

Medewerker Front-Back Office /

Medewerker Front Office

 

MON12

Het nemen van besluiten op aanvragen in het kader van de Regeling

Bijdrage voor Maatschappelijke Participatie voor Volwassenen en

Kinderen

Participatiewet

Team manager MON

Medewerker Front-Back Office /

Medewerker Front Office

 

Venray,

Teammanager Maatschappelijke Ondersteuning

Marijke Weijmans