Subsidieregeling Culturele basisinstellingen, gemeente Zoetermeer, 2021

Geldend van 25-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Culturele basisinstellingen, gemeente Zoetermeer, 2021
Citeertitel Subsidieregeling Culturele basisinstellingen, gemeente Zoetermeer, 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR404294/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2021 nieuwe regeling

30-03-2021

gmb-2021-423235

Onbekend.