Regeling vervallen per 07-12-2023

Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland

Geldend van 25-10-2023 t/m 06-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland
Citeertitel Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2023 07-12-2023 artikel 4

02-10-2023

prb-2023-12427

PZH-2023-840106500
01-01-2022 25-10-2023 nieuwe regeling

16-11-2021

prb-2021-11346

PZH-2021-789550800