Regeling vervallen per 29-11-2023

Subsidieregeling Koggenland 2022

Geldend van 25-11-2021 t/m 28-11-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Koggenland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Koggenland 2022
Citeertitel Subsidieregeling Koggenland 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Koggenland (D21.005247).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2021 29-11-2023 nieuwe regeling

09-11-2021

gmb-2021-422670

D21.011659