Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing 2022

Geldend van 23-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing 2022
Citeertitel Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing Waterschap Rijn en IJssel 2022
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 120 van de Waterschapswet
  2. artikel 122 van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Kostentoedelingsverordening waterschap Rijn en IJssel 2017. Deze verordening vindt voor het eerst toepassing in het belastingjaar dat aanvangt op 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2021 nieuwe regeling

09-11-2021

wsb-2021-14137

Onbekend.