Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022

Geldend van 01-12-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022
Citeertitel Verordening rioolheffing 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De 'Verordening rioolheffing 2020', vastgesteld op 12 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 15, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2021 01-01-2024 nieuwe regeling

11-11-2021

gmb-2021-417315

79978-2021