Regeling vervallen per 09-11-2023

BESLUIT Aanwijzing eerste plaatsvervangend directeur BsGW

Geldend van 11-11-2021 t/m 08-11-2023

Intitulé

BESLUIT Aanwijzing eerste plaatsvervangend directeur BsGW

Het Dagelijks Bestuur van BsGW

Onderwerp: Aanwijzing eerste plaatsvervangend directeur

Roermond, 11 november 2021

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

Overwegende dat vanwege een wijziging in de samenstelling van het MT de vervanging van de directeur van BsGW dient te worden aangepast.

Het voorstel is om de heer L. de Pauw, afdelingshoofd Bedrijfsvoering en tevens afdelingshoofd IPA, met onmiddellijke ingang aan te wijzen als eerste plaatsvervangend directeur. Dit onder gelijktijdige intrekking van het besluit van het dagelijks bestuur BsGW van 23 februari 2017, waarbij mevrouw K. van Bergen is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

BESLUIT

Op basis van artikel 20, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW is de heer L. de Pauw met onmiddellijke ingang aangewezen als eerste plaatsvervangend directeur

Ondertekening

N.M.J.G. Lebens, directeur

M.H.E. Pelzer, voorzitter