Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Tytsjerksteradiel 2021

Geldend van 18-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Tytsjerksteradiel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Tytsjerksteradiel 2021
Citeertitel Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Tytsjerksteradiel 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 41c, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 69, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2021 nieuwe regeling

16-09-2021

gmb-2021-411627

S2021-02192