Regeling vervallen per 23-04-2024

Reglement burgerlijke stand gemeente Pijnacker-Nootdorp 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 22-04-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Pijnacker-Nootdorp
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement burgerlijke stand gemeente Pijnacker-Nootdorp 2022
Citeertitel Reglement burgerlijke stand 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
  2. Besluit burgerlijke stand 1994
  3. artikel 156 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement Burgerlijke Stand 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 23-04-2024 nieuwe regeling

09-11-2021

gmb-2021-411172

1286670/1152970