Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022

Geldend van 20-12-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Best
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022
Citeertitel Verordening precariobelasting 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022. Deze regeling vervangt de Verordening precariobelasting 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

12-12-2022

gmb-2022-560657

IN22-03795
17-11-2021 20-12-2022 nieuwe regeling

08-11-2021

gmb-2021-410537

IN21-02575