Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2022

Geldend van 20-11-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Deventer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2022
Citeertitel Verordening rioolheffing 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

10-11-2021

gmb-2021-410492

2021-2508