Subsidieregel Jeugd gemeente Noordwijk 2021

Geldend van 18-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregel Jeugd gemeente Noordwijk 2021
Citeertitel Subsidieregel jeugd gemeente Noordwijk 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Jeugdwet
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR663643/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidiebeleidsregel Jeugd 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2021 nieuwe regeling

09-11-2021

gmb-2021-410380

Onbekend.