Verordening van de gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch, houdende regels betreffende de heffing en de invordering van leges 2022

Geldend van 25-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Hertogenbosch
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch, houdende regels betreffende de heffing en de invordering van leges 2022
Citeertitel Legesverordening 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Legesverordening 2022
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 216 Gemeentewet
  2. art. 229 Gemeentewet
  3. Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2022 Tweede wijziging legesverordening 2022

14-06-2022

gmb-2022-272237

Onbekend.
01-01-2022 18-12-2021 Legesverordening 2022

09-11-2021

gmb-2021-409134

Onbekend.
18-12-2021 25-06-2022 Eerste wijziging Legesverordening 2022

07-12-2021

gmb-2021-445575

Onbekend.