Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Maasdriel 2021

Geldend van 16-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasdriel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Maasdriel 2021
Citeertitel Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Maasdriel 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 1.61, eerste lid, van de Wet kinderopvang
  3. artikel 1.65, eerste lid, van de Wet kinderopvang
  4. artikel 1.66 van de Wet kinderopvang
  5. artikel 1.72, eerste lid, van de Wet kinderopvang

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-2021 Nieuwe regeling

19-10-2021

gmb-2021-408244

Onbekend.