Regeling vervallen per 14-12-2022

Verordening voor het crematorium en de gemeentelijke begraafplaatsen Amersfoort

Geldend van 18-11-2021 t/m 13-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Amersfoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening voor het crematorium en de gemeentelijke begraafplaatsen Amersfoort
Citeertitel Verordening voor het crematorium en de gemeentelijke begraafplaatsen Amersfoort
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. § 2 van de Wet op de lijkbezorging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening voor het crematorium en de gemeentelijke begraafplaatsen Amersfoort 2011.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2021 14-12-2022 nieuwe regeling

09-11-2021

gmb-2021-408167

Onbekend.