Regeling vervallen per 31-12-2021

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING “PARTICIPATIEBEDRIJF KEMPENPLUS”

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Bladel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING “PARTICIPATIEBEDRIJF KEMPENPLUS”
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling "Participatiebedrijf Kempenplus"
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 van de Participatiewet
  2. artikel 1 van de Wet sociale werkvoorziening
  3. artikel 1 van de Wet inburgering

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 31-12-2021 nieuwe regeling

26-10-2021

gmb-2021-405777

Onbekend.