Beleidsregel stimuleringspremie deeltijd werk

Geldend van 13-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Coevorden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel stimuleringspremie deeltijd werk
Citeertitel Beleidsregel stimuleringspremie deeltijd werk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Sociale voorzieningen en werkgelegenheid
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 7 van de Participatiewet
  2. artikel 31, tweede lid, van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2021 nieuwe regeling

26-10-2021

gmb-2021-405632

69479-2021