Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet kinderopvang gemeente Tholen 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Tholen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet kinderopvang gemeente Tholen 2022
Citeertitel Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Tholen 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1.61, eerste lid, van de Wet kinderopvang
  2. artikel 1.65, vierde lid, van de Wet kinderopvang
  3. artikel 1.66 van de Wet kinderopvang
  4. artikel 1.72, eerste lid, van de Wet kinderopvang
  5. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  6. artikel 1.65, eerste lid, van de Wet kinderopvang

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Tholen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

02-11-2021

gmb-2021-403469

Onbekend.