Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2022

Geldend van 25-11-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Geertruidenberg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2022
Citeertitel Verordening hondenbelasting 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën organisatie en beleid
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 226 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

ingangsdatum heffing is 01-01-2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2021 01-01-2023 vervangende regeling

11-11-2021

gmb-2021-403430

Onbekend.